Wszelkie reklamacje w stosunku do ifirma.pl związane z usługami kurierskimi należy przesyłać w formie pisemnej na adres: Power Media S.A., Biuro Obsługi Klienta, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław (z dopiskiem „Usługi kurierskie ifirma.pl”) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kurier@ifirma.pl.

Reklamacja powinna:
  • zostać złożona w ciągu 7 dni od zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji,
  • zawierać dane osoby składającej reklamację umożliwiające jej identyfikację (w tym identyfikator ifirma.pl),
  • zawierać opis przedmiotu reklamacji i jej uzasadnienie,
  • dodatkowo należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających nadanie przesyłki (list przewozowy, protokół przekazania przesyłki), jeśli przesyłka została nadana, oraz inne dokumenty wskazane przez osoby obsługujące zgłoszenie reklamacyjne,
  • oraz, w przypadku składania reklamacji w DPD, również kopie innych dokumentów wskazanych przez Przewoźnika.

Przed złożeniem reklamacji zapoznaj się z regulaminem usług kurierskich i warunkami wykonywania usług przez DPD.

Złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 15 dni roboczych od daty jej doręczenia, natomiast w przypadku konieczności złożenia reklamacji w DPD, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania decyzji reklamacyjnej od DPD (Przewoźnik zastrzega sobie 30 dni na rozpatrzenie reklamacji).

Czy artykuł był pomocny?

ifirma.pl - jk