Jak dodać zadanie do Kalendarza?

admin

  • Wybierz menu CRM ➡ Kalendarz,
  • wybierz rok, miesiąc i dzień, do którego chcesz przypisać zadanie ➡ dodaj zadanie.