Inne udogodnienia

samozatrudnieni.pl
Obecnie niemal wszystkie sprawy urzędowe można załatwić przez internet. Na stronie ministerialnej przygotowano specjalny wpisy zachęcające do założenia profilu z wskazaniem jakie korzyści daje jego posiadanie. Szczegóły tutaj.

W celu ułatwienia założenia profilu wdrożone jest również rozwiązanie na zasadzie wideo rozmowy z urzędnikiem, gdzie urzędnik na podstawie danych i zdjęcia w systemie potwierdza tożsamość, tak żeby potwierdzić tymczasowo profil na 3 miesiące. Więcej informacji tutaj.
Zachęcamy do zapoznania się z działem Pomocy, który porusza to zagadnienie, szczegóły tutaj. W naszej Pomocy znajdują się między innymi instrukcje jak założyć profil nie wychodząc z domu za pośrednictwem banków.

Dowiedz się również czym jest profil tymczasowy i jak go uruchomić, szczegóły tutaj.Dla przedsiębiorcy najbardziej odczuwalna wydaje się niemożliwość osobistego załatwienia sprawy. Choć urzędnicy często pracują na miejscu dla petenta dostępne są jedynie biura podawcze. W trosce o zdrowie obu stron kontakt możliwy jest telefonicznie oraz e-mailowo. Warto też pamiętać, że większość wniosków i pism można złożyć do urzędów elektronicznie za pomocą profilu zaufanego.

Dla organizacji zaś pracy samych urzędów zaś najbardziej uciążliwe wydają się:

  • praca zdalna, która nie jest możliwa dla każdego urzędnika z uwagi na konieczność przyjmowania dokumentów papierowych (biura podawcze),
  • nabór na stanowiska urzędnicze – choć nie jest to zakazane występują zalecenia, aby wstrzymać się z organizowaniem konkursów na stanowiska, gdyż na obecny czas nie ma bowiem przepisów, które pozwalały by na przeprowadzenie rekrutacji np. w formie telekonferencji.W czasie kiedy sprawy z urzędem można załatwić w głównej mierze poprzez złożenie dokumentacji w biurze podawczym, warto zastanowić się nad opcją elektronicznego złożenia wniosku. Zarówno w przypadku ZUS jak i US można wystąpić elektronicznie o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu. Jak to zrobić? Przeczytaj tutaj.


Przedsiębiorca, który złożył nieterminowo deklarację podatkową ma szansę na uniknięcie mandatu karnego jeśli wyśle do urzędu tzw. czynny żal. Pisma nie można wysłać wraz z e-deklaracją, można jednak złożyć je niezależnie posiadając profil zaufany. Ministerstwo Finansów rekomenduje korzystanie ze skrzynki ePUAP i składanie czynnego żalu na wzorze pisma ogólnego, do czasu uruchomienia funkcjonalności na portalu podatkowym. Więcej informacji tutaj. 

Wypełniając pismo, można wzorować się na dokumencie Czynny żal dostępnym tutaj.


MDR to tzw. schemat podatkowy. Kogo dotyczy jego składanie MDR przeczytasz tutaj. W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r. obowiązek raportowania został zawieszony.


Tzw. tarcza antykryzysowa zawiera również udogodnienia w zakresie podatku od nieruchomości. Nowe przepisy dają możliwość:

  • wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
  • przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to będzie mogło mieć zastosowanie do raty płatnej do 15 maja, a w przypadku osób prawnych, do rat podatku za: kwiecień, maj i czerwiec, płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj. 


Przedsiębiorcy mogą indywidualnie zwracać się z wnioskami do naczelników urzędów skarbowych o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r. Wniosek powinien być złożony przed terminem przeglądu technicznego kasy rejestrującej.

Więcej informacji tutaj.