Czy w sytuacji rezygnacji z usług ifirma.pl umowę powierzenia trzeba wypowiedzieć?

admin

Umowa powierzenia przetwarzania danych zostaje zawarta w celu realizacji i na czas obowiązywania umowy głównej, opisującej usługę.
Po zakończeniu trwania usługi (np. w przypadku usunięcia konta przez użytkownika) umowa główna zostaje rozwiązana, a wraz z nią także umowa powierzenia przetwarzania danych. Nie ma zatem konieczności jej wypowiadania.