Czy serwis pozwala na wystawianie rachunków uproszczonych?

admin

Dokument „rachunek uproszczony”, który kiedyś był wystawiany przez vatowca osobie fizycznej nie chcącej faktury – nie istnieje.

Obecnie prawo mówi, że sprzedawca wystawia:

  • faktury – jeśli jest podatnikiem VAT,
  • rachunki/faktury – gdy korzysta ze zwolnienia z VAT, w przypadku faktury należy podać podstawę prawną do zwolnienia z VAT.

Zakładając konto w serwisie ifirma, należy określić, czy jest się vatowcem czy też nie. Dzięki temu możliwe będzie wystawianie odpowiedniego rodzaju dokumentu.