Czy mogę podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych papierowo?

phometowska

Przepisy Rozporządzenia RODO wskazują, że umowa powierzenia przetwarzania danych może być zawarta w wersji elektronicznej. Nie ma konieczności zawierania jej w wersji papierowej.
Zgodnie z zapisami umowy, dostępnej na koncie użytkownika w zakładce Pulpit > Konfiguracja > Prywatność, RODO > w części Umowa powierzenia, umowa została zawarta w formie elektronicznej i nie wymaga podpisów stron.