Czy ifirma.pl umożliwia prowadzenie pełnej księgowości spółki z o. o.?

admin

Serwis ifirma.pl nie jest przystosowany do prowadzenia pełnej księgowości.

Serwis jest przeznaczony jest dla przedsiębiorców (również spółek cywilnych), nievatowców, a także płatników VAT, prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o Ewidencję Przychodów (ryczałt ewidencjonowany) bądź Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR), rozliczających się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz liniowo.