Do przesyłek nadawanych przez ifirma.pl można załączyć fakturę dla odbiorcy przesyłki. Wówczas na formularzu zlecenia usługi (narzędzia ➡ usługi kurierskie ➡ przesyłki ➡ dodaj przesyłkę) w sekcji „powiązane faktury” należy wybrać przycisk „dodaj powiązany dokument”, wybrać dokument do przekazania (dokumenty można wyszukać po kwocie lub dacie wystawienia), a następnie potwierdzić przyciskiem „OK”.Na koniec potwierdź wprowadzone dane przyciskiem zatwierdź, dokonaj płatności oraz zamów kuriera, zgodnie z kolejnymi krokami.

WAŻNE

Domyślnym nadawcą przesyłek wykazanym na dokumentach przewozowych (nadawca i adres odbioru przesyłki przez kuriera) jest Twoja firma – zgodnie z danymi wprowadzonymi na koncie ifirma.pl (ustawienia ➡ dane i konfiguracja ➡ dane firmy). Jeśli jednak chciałbyś, żeby kurier odbierał Twoje przesyłki z innego miejsca niż siedziba firmy, zdefiniuj stały adres odbioru i dane osoby kontaktowej (narzędzia ➡ usługi kurierskie ➡ ustawienia ➡ adres odbioru przesyłek) – wówczas w polu “nadawca” na dokumentach przewozowych znajdą się dane adresowe wprowadzone dla odbioru przesyłek.

Czy artykuł był pomocny?

ifirma.pl - jk