Przesyłki niestandardowe to przesyłki niespełniające wymagań dotyczących wymiarów w odniesieniu do wagi czy gabarytów. Za paczkę niestandardową uznawane są paczki spełniające choć jeden z poniższych warunków:

  • paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym: takie jak tuby, bębny, beczki itp.,
  • paczka o nieregularnych kształtach, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w karton lub opakowanie o regularnych kształtach,
  • paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze,
  • opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD Polska,
  • paczka, której maksymalna długość przekracza 175 cm,
  • paczka składająca się z kilku odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość, np. za pomocą folii strech, taśmy.

Za nadawanie przesyłek niestandardowych obowiązują dodatkowe opłaty. Naliczane są one w następujący sposób:

  • przesyłka dłużycowa – w przypadku, gdy długość paczki przekracza 175 cm, nalicza się dodatkowe 100 kg do wagi każdej przesyłki za każdy rozpoczęty metr powyżej tej długości (usługa dostępna tylko po wcześniejszym uzgodnieniu),
  • przesyłka gabarytowa – w przypadku gdy waga gabarytowa, liczona według podanego niżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena ustalana jest za wagę gabarytową (naliczana dla paczek o objętości powyżej 0,25 m3 czyli 250 000 cm3 ); jeżeli waga gabarytowa liczona ze wzoru nie przekracza 41,6 kg – na list przewozowy wpisywana jest waga rzeczywista paczki.

waga gabarytowa = [wysokość (cm) x długość (cm)] x szerokość (cm)/6000.

Czy artykuł był pomocny?

ifirma.pl - jk