List przewozowy to dokument zawierający dane dotyczące nadawanej przesyłki, w szczególności jej wagę, gabaryty, wartość, dane nadawcy i odbiorcy, określenie sposobu płatności oraz rodzaju zlecanej usługi. Protokół przekazania to generowany w dwóch egzemplarzach (po jednym dla nadawcy przesyłki i kuriera) dokument stanowiący dowód przekazania przesyłki kurierowi.Powyższymi dokumentami należy posługiwać się w trakcie procesu realizacji usług kurierskich, dlatego trzeba je zachować.

Wskazówka

Protokół odbioru przesyłek można w każdej chwili wydrukować z zakładki: narzędzia ➡ usługi kurierskie ➡ zamówienia odbioru przesyłek ➡ pobierz protokół.

Czy artykuł był pomocny?

ifirma.pl - jk